Sika Repair 30 F

48,99 zł netto

brutto

za kg netto

O produkcie

Szpachlówka naprawcza do betonu do 1 cm.

Więcej informacji

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, klasy R3 wg EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 0,4 mm.

Zastosowanie

Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania szpachlówek powierzchniowych o grubości 1,5 – 4,0 mm. Materiał idealny do wyrównania powierzchni przed nałożeniem powłok ochronnych, przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie ogólnym oraz przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

 • W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki, kanały, także w oczyszczalniach ścieków i basenach.
 • W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych.
 • Odpowiedni do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych.
 • Odpowiedni do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PNEN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiedni do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymianazniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić: natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

Właściwości

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą.
 • Zawiera cement, mikrokrzemionkę oraz modyfikator polimerowy.
 • Materiał łatwo urabialny przy bardzo plastycznej, ale zarazem tiksotropowej konstrukcji.
 • Łatwość przygotowania i nanoszenia oraz uzyskania równej, gładkiej powierzchni.
 • Dodatek mikrokrzemionki oraz środków mineralnych o działaniu hydraulicznym pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości, szczelności i odporności na agresję chemiczną.
 • Własności użytkowe zgodne z wymaganiami EN 1504-3 dla zaprawy klasy R3

Postać/Barwa

Szary proszek

Opakowanie

Worek papierowy 25 kg

Zużycie

Zużycie teoretyczne: ~16,5 kg/m2/1 cm
Zużycie praktyczne zależy od chropowatości podłoża i strat nanoszenia.

Dokumenty

Polecane produkty