Sika Repair 20 F

41,99 zł netto

brutto

za kg netto

O produkcie

Zaprawa naprawcza do betonu od 0,5-2 cm.

Więcej informacji

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi, klasy R3 wg EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 1,2 mm, stosowana bez warstwy sczepnej lub z warstwą sczepną Sika® Repair-10 F.

Zastosowanie

Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania wypraw powierzchniowych o grubości 0,5 – 1,5 cm.

Materiał przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie ogólnym oraz przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję

środowiska, jak np.:

 • W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki, kanały, także w

oczyszczalniach ścieków.

 • W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych.
 • Odpowiedni do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy

PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach

i innych konstrukcjach żelbetowych.

 • Odpowiedni do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PNEN

1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.

 • Odpowiedni do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1

i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Sika® Repair-20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej.

W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się jednak

technologicznie niezbędna, jak np.:

 • Na powierzchniach o małej chropowatości
 • W pozycji przewieszonej i sufitowej
 • Przy obciążeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdów, szoki termiczne itp.

Jako warstwę sczepną należy wtedy stosować Sika® Repair-10 F.

Właściwości

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą.
 • Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy i dralonowe włókienka zbrojące.
 • Materiał łatwo urabialny przy tiksotropowej konsystencji.
 • Łatwość przygotowania i nanoszenia oraz uzyskania równej, gładkiej powierzchni.
 • Dodatek mikrokrzemionki oraz środków mineralnych o działaniu hydraulicznym pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości, szczelności i odporności na agresję chemiczną.
 • Własności użytkowe zgodne z wymaganiami EN 1504-3 dla zaprawy klasy R3

Postać/Barwa

Szary proszek

Opakowanie

worki papierowe 25 kg

Zużycie teoretyczne: ~18,5 kg/m2/1 cm

Dokumenty

Polecane produkty