Sika Repair 13F

37,99 zł netto

brutto

za kg netto

O produkcie

Zaprawa naprawcza do betonu od 2-5 cm.

Więcej informacji

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi, klasy R4 wg EN 1504-3. Zaprawa o uziarnieniu do 4 mm, służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika® Repair-10 F.

Zastosowanie

Do lokalnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną. Materiał przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim przy remontach obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego, narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

 • W budownictwie ogólnym.
 • W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały, także w

oczyszczalniach ścieków.

 • W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych.
 • Odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.2 normy

PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach żelbetowych.

 • Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji betonowej przez dodanie warstwy zaprawy.
 • Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy PN-EN 1504-9). Zwiększona otulina zbrojenia i wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu.

Właściwości

 • Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga wymieszania jedynie z wodą.
 • Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy i dralonowe włókienka zbrojące.
 • Materiał łatwo urabialny przy tiksotropowej konsystencji.
 • Dodatek mikrokrzemionki oraz środków mineralnych o działaniu hydraulicznym pozwala na uzyskanie wysokich wytrzymałości, szczelności i odporności na agresję chemiczną.
 • Własności użytkowe zgodne z wymaganiami EN 1504-3 dla zaprawy klasy R4

Postać/Barwa

Szary proszek

Opakowanie

Worki papierowe po 25 kg

Grubość warstwy

Minimum 1 cm / maksimum 4 cm w jednym cyklu układania.

Dokumenty

Polecane produkty