Sopro No. 1(400)

55,87 zł netto

brutto

za kg netto

O produkcie

Wysokoelastyczna, bardzo wydajna, cienkowarstwowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi zaprawa cementowa do przyklejania i mocowania okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych oraz niewrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych.

Więcej informacji

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, załącznik XVII.

 •  Spełnia wymagania C2 TE S1 zgodnie z norma PN-EN 12004
 •  Spełnia wymagania dla zapraw elastycznych „Flexmörtel”
 •  Wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
 •  S1 - ugięcie _ 2,5 mm
 •  Do płyt wielkoformatowych
 •  Wysoka wydajność, bardzo dobre właściwości robocze
 •  Na podłoża krytyczne
 •  Do zbiorników wody pitnej
 •  Do basenów kąpielowych
 •  Licencja EMICODE® wg GEV: EC1PLUS R bardzo niski poziom emisji PLUS
 •  W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Do płytek i płyt ceramicznych, kamionkowych, gresowych i mozaiki oraz niewrażliwych na przebarwienia

okładzin z kamienia naturalnego i płyt betonowych.

Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych

i mokrych, basenach, salach operacyjnych, ciągach komunikacyjnych oraz na balkonach i tarasach,

elewacjach, podłogach ogrzewanych. Również na starych okładzinach metoda „płytka na płytkę”.

Właściwości

Bardzo dobra przyczepność kontaktowa, stabilność na powierzchniach pionowych, długi czas otwartego

schnięcia, wysoka zdolność zatrzymywania wody potrzebnej w trakcie procesu wiązania zapraw

cienkowarstwowych, wodoodporność, odporność na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, bardzo

wysoka wydajność. Bardzo dobre właściwości i parametry robocze.

Zalecane podłoża

Beton, beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesiące; beton komórkowy; jastrychy cementowe,

anhydrytowe, z lanego asfaltu, suche; podłogi ogrzewane (jastrychy cementowe, anhydrytowe);

istniejące, trwałe okładziny ceramiczne, z kamienia naturalnego, lastrico lub płyt betonowych;

budowlane płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe; mur o pełnych spoinach

i równej powierzchni (nie stosować do muru mieszanego); tynk cementowy, cementowo-wapienny,

gipsowy; odpowiednio sztywne podłoża drewniane; płyty z twardej pianki.

Uszczelnienia zespolone wykonane z Sopro FDF 525, Sopro DSF® 423/523, Sopro TDS 823 lub Sopro PU-FD.

Zużycie

Ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Opakowanie

Worek 25 kg.

Czas użycia

Ok. 4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody

lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.

Dokumenty

Polecane produkty